Dato for offentliggørelse
20 Dec 2023 11:57
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat evt. afgifter af aktiesparekonti for indkomståret 2023.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 Skatteindberetningslov med senere ændringer med tilhørende bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer, samt lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021 aktiesparekontoloven med senere ændringer, samt lov nr. 1563 af 12. december 2023.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2023, version 1.1. 

Indberetningsvejledning for indkomståret 2023 er opdateret som følge af vedtagelse af lov nr. 1563 af 12. december 2023. 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen