Dato for offentliggørelse
03 Oct 2022 12:51
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat evt. afgifter af aktiesparekonti for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 Skatteindberetningslov med senere ændringer  med tilhørende bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning med senere ændringer.

Aktiesparekontoen skal administreres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021 aktiesparekontoloven. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2022, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0791-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen