Dato for offentliggørelse
18 Nov 2021 08:09
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 11a (►Lov nr. 1754 af 30. august 2021◄)

De nærmere regler fremgår af § 26 i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0730-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen