Dato for offentliggørelse
27 Apr 2021 13:23
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 11a (Lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

De nærmere regler fremgår af § 26 i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0665-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen