Dato for offentliggørelse
03 mar 2020 11:42
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2019.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i Skatteindberetningslovens §11a (Lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

De nærmere regler fremgår af §25 a i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 927 af 26. juni 2018 med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Dette er første udgivelse af vejledningen

ISBN-nummer
978-87-417-0842-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen