Dato for offentliggørelse
08 jul 2024 13:22
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Dette er en helt ny vejledning.

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat evt. afgiftsgrundlag og afgift af aktiesparekonti for indkomståret 2024.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder, der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i § 11 a i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 Skatteindberetningslov med senere ændringer og § 26 i tilhørende bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023 om skatteindberetning med senere ændringer.

Aktiesparekontoen skal administreres i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021 Aktiesparekontoloven med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

For indberetninger vedrørende kalenderåret 2024 og frem, skal indberetning om aktiesparekonti foretages i et nyt format (xml) og via nye indberetningskanaler (system-til-system indberetning via DUPLA eller filoverførsel via TastSelv Erhverv). Indberetningsvejledning for 2024 er derfor væsentligt omskrevet i forhold til indberetningsvejledningerne for 2023 og tidligere år.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen