Dato for udgivelse
14 jan 2003 09:15
SKM-nummer
SKM2003.14.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-302-00210
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

Blinde, der sælger varer og ydelser, har pligt til at lade sig momsregistrere, når de har en forventning om, at den årlige omsætning overstiger 170.000 kr. Man kan kun undlade at lade sig registrere i de tilfælde, hvor forventningen ikke er tilstede ved virksomhedens start. Hvis det senere viser sig, at omsætningen vil overstige 170.000 kr., skal der ske registrering på det tidspunkt, hvor dette er åbenbart. Der skal betales moms af det salg, der sker efter registreringstidspunktet.

Reference(r)

Momslovens § 49, stk. 2, nr. 2
Momsvejledningen 2002 M.3.2.1

Foranlediget af en konkret henvendelse vil Told- og Skattestyrelsen hermed præcisere retningslinierne for forståelsen af momslovens § 49, stk. 2, nr. 2.

Ifølge momslovens § 49, stk. 2, nr. 2, skal der ikke ske registrering og betaling af afgift af blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger 170.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at ordet "årligt" i bestemmelsen ikke henviser til kalenderåret, men til en periode på 12 sammenhængende måneder. Som udgangspunkt betragtes tidspunktet for virksomhedens start som begyndelsen af 12 måneders perioden.

Pligten til at lade sig registrere efter momslovens § 49, stk. 2, nr. 2, gælder alle, der har en forventning om, at den årlige omsætning overstiger 170.000 kr.

Kun i de tilfælde, hvor denne forventning ikke er tilstede ved virksomhedens påbegyndelse, kan man undlade at lade sig registrere. Viser det sig senere, at omsætningen alligevel vil overstige 170.000 kr. årligt, skal man anmelde sig til registrering, og der skal betales moms af det salg, der sker efter registreringstidspunktet. Anmeldelsen til registrering skal ske på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at omsætningen vil overstige 170.000 kr. årligt.

Afmeldelse fra registrering kan kun ske, hvis der er en klar forventning om, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt.

Det er således kun i forbindelse med opstart af en virksomhed, hvor det forventes, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt, at der kan blive tale om, at der ikke skal betales moms af en del af omsætningen.