Dato for udgivelse
08 Jan 2003 14:10
SKM-nummer
SKM2003.10.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4742-00184
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2003 er fastsat til 3,39 %.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk 3
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.2.3.4

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, kan en kontohaver før rateudbetaling påbegyndes, vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2003 er fastsat til 3,39 %.

Told- og Skattestyrelsen har i år og vil fremover fastsætte amortisationsrenten med 2 decimaler efter drøftelse med Finansrådet.