Dato for udgivelse
09 Jan 2003 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.12.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1375-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, vurdering, værdiansættelse
Resumé

Landsretten frifandt Vurderingsmyndigheden for Motorkøretøjer, Skatteministeriet i en sag, hvor vurderingsmyndigheden, med henblik på beregning af registreringsafgift, havde fastsat værdien af et importeret motorkøretøj. Syns- og skønsmanden vurderede motorkøretøjet til en væsentligt lavere værdi end Vurderingsmyndigheden. Landsretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at skønnet utvivlsomt var foretaget uden påvirkning af uvedkommende hensyn og i øvrigt på et sagligt grundlag. Da der ikke var tilvejebragt oplysninger, der kunne føre til et andet resultat, gav skønsmandens vurdering ikke anledning til at tilsidesætte værdiansættelsen

 

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 4, stk 6 og stk 10
Registreringsafgiftsloven § 10, jf. § 13
Skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 § 12
Skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 § 13
Punktafgiftsvejledningen 2003-1 E.1.5.3
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2003-1 E.1.5.3 

Parter

Henning Lyhne
(advokat Ole Bjørn Christensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Casper Haurberg Andreasen).

Afsagt af landsdommerne

Kirsten Thorup, Kristian Petersen og Henriette Skouenborg (kst.)

Denne sag vedrører værdiansættelse i forbindelse med beregning af registreringsafgift ved indførsel i Danmark af en bil af mærket BMW, model 750 i, årgang 1997.

Sagen er anlagt den 15. juni 2001.

Sagsøgeren, Henning Lyhne, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal betale 203.900 kr. med procesrente af 148.100 kr. fra den 23. oktober 2000 og af 55.800 kr. fra den 12. december 2000. Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte skal betale 131.078 kr. med procesrente af 75.278 kr. fra den 23. oktober 2000 og af 55.800 kr. fra den 12. december 2000.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende

Sagsøgeren erhvervede bilen i oktober måned 2000. Bilen havde indtil da været indregistreret i Tyskland, hvor bilen oprindeligt var registreret den 19. juni 1997. Bilen havde kørt 98.124 km. I forbindelse med bilens indførsel i Danmark og anmeldelse den 23. oktober 2000 berigtigede sagsøgeren registreringsafgift til Told- og Skatteregion Vejle. Sagsøgeren betalte 647.100 kr. i foreløbig registreringsafgift på baggrund af en foreløbig værdiansættelse af bilen til 370.000 kr. I anmeldelsen oplyste sagsøgeren blandt andet, at bilen er en 4 dørs sedan, at motoren yder 326 hk og har 12 cylindre, 24 ventiler og volumen 5.379 cm3, og at bilen har automatgear. Om udstyr angav han i den fortrykte tekst: Metallak, tonede ruder, læderindtræk, servostyring, ABSbremser, letmetalfælge, klimaanlæg, centrallås, el-betjente ruder, el-soltag og 4 stk. airbags.

Ved skrivelse af 12. december 2000 fra Told- og Skatteregion Vejle regulerede Told- og Skatteregionen registreringsafgiften i forhold til den foreløbige registreringsafgift. Told- og Skatteregion Vejle ansatte bilens værdi til 401.000 kr. og opkrævede yderligere 55.800 kr. i registreringsafgift. Ved skrivelse af 28. december 2000 påklagede sagsøgeren Told- og Skatteregion Vejles afgørelse. Sagsøgeren vedlagde en prisberegning, han havde trukket på internettet, vedrørende en BMW 750 5,4 i L V 12, 4d, Aut. Prisberegningen (AutoCom kalkulation var foretaget på grundlag af følgende oplysninger: Indregistreret første gang 06/1997, levereret den 28. december 2000, kørt 98.000 km. på leveringsdato, middel stand, alm. populær farve, ikke tidligere skadet, ikke undervognsbehandlet, ingen lakreparationer eller omlakering, ikke overholdt alle serviceeftersyn, kabine ikke medtaget af rygning. Der fremgår af beregningen intet om ekstraudstyr. Den beregnede udsalgspris uden leveringsomkostninger er 880.201 kr.

Told- og Skatteregionen videresendte klagen til besvarelse hos Vurderingsmyndigheden for Motorkøretøjer, Odense og Sydjylland. Vurderingsmyndigheden fastholdt i en skrivelse af 31. januar 2001 værdiansættelsen på 401.000 kr., svarende til en handelspris på 1.103.900 kr.

Det hedder i skrivelsen blandt andet:

"...

Bilen blev fremstillet for vurderingsmændene den 22.11.00 hvor den afgiftspligtige værdi blev fastsat til 401.000 kr., hvilket blev meddelt Told- og Skatteregion Vejle.

...

Udgangspunktet for enhver vurdering er køretøjets almindelige pris incl registreringsafgift for et tilsvarende brugt køretøj eller et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model på anmeldelsestidspunktet i normalt vedligeholdt stand. Vurderingen foretages på grundlag af:

oplysninger i Dansk Automobilforhandler Forenings brugtvognskatalog, annoncemateriale, det generelle vurderingsniveau på landsplan vurderingsmændenes skøn ...

..."

I skrivelsen fulgte herefter en beregning af bilens nypris den 19. juni 1997 på grundlag af anmeldt standardprisliste og oplysninger fra BMW importøren om bilens ekstraudstyr. Den afgiftspligtige værdi blev herved opgjort til 770.567 kr., hvoraf værdien af ekstraudstyr udgjorde 145.259 kr. Med tillæg af afgifter udgjorde den beregnede salgspris den 19. juni 1997 herefter 2.128.587 kr. Det hedder i skrivelsen videre:

"...

Værdiforringelsen udgør 1.024.690 kr. svarende til ca. 48% af nyprisen.

De har som bilag til klagen vedlagt en prisberegning fra AutoCom. Hertil bemærkes,

at den anvendte model ikke er samme model som den i anmeldelsen anførte

at værdien af ekstraudstyret incl. registreringsafgift på 406.725 kr ikke er medregnet og

at værdiansættelsen skal svare til salgsprisen fra forhandler til forbruger.

...

Værdiansættelsen er foretaget under hensyntagen til

at værdiansættelsen er i overensstemmelse med det generelle vurderingsniveau på landsplan,

at køretøjets beregnede nypris udgør 2.128.587 kr,

at samtlige 3 vurderingsmænd har haft lejlighed til at besigtige køretøjet.

..."

Skrivelsen var vedlagt en prisberegning fra www.bilpriser.dk vedrørende en bil af mærke, model, årgang og kilometerstand som den, sagsøgeren havde trukket en prisberegning på. Det fremgik, at der ikke i beregningen indgik værdi af ekstraudstyr. Nyprisen var angivet til 1.721.862 kr. Under forudsætning af, at bilen var i middel stand, var prisen ved køb hos forhandler den 3. januar 2001 beregnet til 869.800 kr.

Ved skrivelse af 5. februar 2001 fremsatte sagsøgeren indsigelser mod vurderingsmyndighedens afgørelse. Han henviste blandt andet til, at en BMW 750 i V12 Steptronic, årgang 1995, km. 193.000, den 2. februar 2001 var annonceret til salg i Børsen for 599.000 kr. Vurderingsmyndigheden besvarede henvendelsen ved skrivelse af 1. marts 2001. I skrivelsen henvises blandt andet til et supplement af 22. februar 2001 til sagsfremstillingen i skrivelsen af 31. januar 2001. I den supplerende sagsfremstilling hedder det blandt andet:

"...

Værdiansættelsen på 401.000 kr. er udtryk for bilens afgiftspligtige værdi incl moms, men excl registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi er grundlaget for beregning af registreringsafgiften, som fremkommer således:

Iflg. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 6 skal afgiften for brugte køretøjer beregnes af køretøjets afgiftspligtige værdi efter dets alder. Iflg. stk. 10 beregnes køretøjets alder fra første registreringstidspunkt. Deres køretøj anses for at være mellem 3-4 år, idet bilen er registreret første gang den 19.06.97 og anmeldt til afgiftsberigtigelse den 23.10.00.

Afgiftspligtig værdi

401.000 kr

 

Registreringsafgift 105% af

  25.200 kr

26.460 kr

Registreringsafgift 180% af

375.800 kr

676.440 kr

Registreringsafgift ialt

 

702.900 kr

der sammen med den afgiftspligtige på

 

   401.000 kr

udgør den beregnede handelspris på

 

1.103.900 kr

Det fremgår videre af Deres brev, at ekstraudstyret efter Deres opfattelse er uden betydning for værdifastsættelsen, idet værdiansættelsen skal fastsættes til den pris, som køretøjet handles til på det normale marked.

Ved besvarelse heraf skal nævnet henvise til vurderingscirkulærets § 12, stk. 2 der fastslår, at alt ekstraudstyr - også forhandlermonteret ekstraudstyr - skal medregnes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi. Oplysningen om omfanget af ekstraudstyret er indhentet hos BMW import, - salgsafdelingen.

Iflg. BMWs standardprisanmeldelse kan bilens salgspris beregnes således:

Standardpris iflg. anmeldelse

625.308 kr

Registreringsafgift iflg. anmeldelse

1.088.954 kr

Tillæg for sikkerhedsfremmende udstyr

10.300 kr

Fradrag i afgiften

       2.700 kr

Beregnet handelspris

1.721.862 kr

hvilket er overensstemmende med nyprisen iflg. www.bilpriser.dk. Standardanmeldelsen fra BMW er incl standardudstyr, men excl. ekstraudstyr. Samhørigheden mellem nyprisen iflg. standardprisanmeldelsen og www.bilpriser.dk indicerer, at nyprisen er uden nogen form for ekstraudstyr.

De har medsendt et udskrift fra Børsen, omhandlende et tilsvarende køretøj, men fra 9. måned 1995 og med 193.000 km. "på bagen".

Nævnet anser ikke denne bil for umiddelbart sammenlignelig på grund af årgang og kørte kilometer.

Endelig bemærkes, at reparationsudgifter mv., som har været nødvendige for at bringe køretøjet i registreringsklar stand ikke indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi.

..."

I skrivelsen af 1. marts 2001 fastholdt Vurderingsmyndigheden sin værdiansættelse. Det hedder i skrivelsen blandt andet:

"...

Begrundelse

...

Værdiansættelsen er foretaget under hensyntagen til, at

værdiansættelsen er i overensstemmelse med det generelle vurderingsniveau på landsplan køretøjets beregnede nypris udgør 1.721.862 kr. + ekstraudstyr 406.725 kr., i alt 2.128.587 kr.

samtlige 3 vurderingsmænd har haft lejlighed til at besigtige køretøjet

..."

En klage fra sagsøgeren over denne afgørelse blev besvaret af Told- og Skattestyrelsen ved en skrivelse af 26. marts 2001, hvori det blandt andet hedder:

"...

Efter at have gennemgået sagen finder vi, at vurderingsmyndigheden ved værdifastsættelsen af Deres bil har fulgt de regler, der gælder for deres virksomhed, og vi må således fastholde vurderingsmyndighedens afgørelse.

..."

I en salgsannonce (www.bilbasen.dk), der er udskrevet den 25. oktober 2000, har Sand Jensen Automobiler A/S, Silkeborg, udbudt en BMW 750 i 5,4 V 12 4d, årgang 1996, km. 107.000, med diverse ekstraudstyr, men uden automatgear, til salg for 899.900 kr. BMW Danmark har på www.bmw.dk annonceret to BMW 750 i A, sedan, årgang 1995, henholdsvis km. 134.000 og km. 135.000, med diverse ekstraudstyr, til salg for henholdsvis 929.000 kr. og 949.800 kr. Annoncerne er udskrevet den 25. oktober 2000.

I en erklæring af 12. december 2001 har Max Sørensen, der under sagen er udmeldt som syns- og skønsmand, udtalt:

"...

Det besigtigede køretøj vurderes til at have en udsalgspris på 900.000,00 den 23/10-2000, inkl. registreringsafgift, med km.tal på 60.000 og serviceret iflg. fabrikken".

Sagsøgeren har betalt det afgiftsbeløb, der er opkrævet på grundlag af den omstridte vurderingspris. Beløbet i sagsøgerens principale påstand fremkommer således:

Udsalgspris efter skønsmandens vurdering            

kr.

900.000

   

Den fastsatte afgiftspligtige værdi

kr.

401.000

   
     

kr.

499.000

Betalt registreringsafgift

   

kr.

702.900

For meget betalt afgift

   

kr.

203.900

Beløbet i sagsøgerens subsidiære påstand er opgjort på grundlag af, at sagsøgte under sagen har opgjort registreringsafgiften til 571.822 kr. af en bil til handelspris på 900.000 kr.

Påstandsbeløbet fremkommer således:

Beregnet registreringsafgift                                  

kr.

571.822

   

Betalt registreringsafgift

kr.

702.900

   

For meget betalt afgift

   

kr.

131.078

Forklaringer

Syns- og skønsmand Max Sørensen, Vejle, har forklaret, at han er uddannet automekaniker, senere maskiningeniør og altid har arbejdet inden for autobranchen. Han har som syns- og skønsmand deltaget i 50 sager, hvoraf ca. 15% har vedrørt prisfastsættelsen af motorkøretøjer. Bilen, som han var blevet bedt om at vurdere, var pæn og velholdt, og han må have fået oplyst, at den havde kørt 60.000 km. Hvis den havde kørt mere, ville det have påvirket vurderingen i nedadgående retning, men kilometertallet har ikke den helt store betydning for sådan et køretøj. Ekstraudstyret er efter hans opfattelse af sekundær betydning for prisfastsættelsen. Prisfastsættelsen er vanskelig, fordi køb af en sådan bil er liebhaveri. Han undersøgte markedet dels ved at søge efter annoncer, hvoraf der ingen var, dels ved pr. brev at foretage en rundspørge hos bilforhandlere i Danmark. Han kontaktede således 3 forhandlere af biler i denne liebhaverikategori, heraf en stor BMW forhandler i København, og forhørte om deres vurdering af den gældende udsalgspris på en sådan bil. Tilbagemeldingerne viste priser i størrelsesordenen 800.000 kr., 900.000 kr. og 1 mio. kr. Hans netværk i branchen oplyste ham, at det var vanskeligt at sælge en sådan bil, og på det aktuelle tidspunkt udviste priserne på de store biler i øvrigt en faldende tendens.

Procedure

Sagsøgeren har under sagen til støtte for sine påstande særlig anført, at syns- og skønsmandens fastsatte udsalgspris på 900.000 kr. skal lægges til grund for afgiftsberegningen. Syns- og skønsmandens vurdering har forrang for den offentlige myndigheds vurdering, idet hans vurdering modsat vurderingsmyndighedens er helt uvildig og hviler på konkrete undersøgelser af salgspriserne i branchen. Skønsmanden har således haft et bedre grundlag for sit værdiskøn. Vurderingsmyndighedens vurdering af bilen er udtryk for et så betydeligt fejlskøn, at den må tilsidesættes. Den principale påstand hviler på den opfattelse, at den afgiftspligtige værdi, som myndighederne har fastsat, ikke kan revideres.

Til støtte for rentekravet har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte i henhold til rentelovens § 3, stk. 5, er forpligtet til at betale renter af domsbeløbet fra de respektive betalingstidspunkter.

Sagsøgte har gjort gældende, at den afgiftspligtige værdi skal ansættes til køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres. Værdien fastsættes ved vurdering, og vurderingsmyndigheden har uden forvaltningsretlige mangler udøvet sit skøn på et rigtigt og fuldstændigt grundlag, og skønnet har ikke ført til et urimeligt resultat. Skønsmandens vurdering udgør ikke et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte vurderingsmyndighedens skøn, der alene kan tilsidesættes, hvis det er udøvet på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag eller i øvrigt har medført et åbenbart urimeligt resultat. Den afgiftspligtige værdi svarende til en salgspris på 900.000 kr. er 328.178 kr., hvorfor registreringsafgiften, hvis skønsmandens prisfastsættelse lægges til grund, er 571.822 kr. Der er ikke omstændigheder, der kan begrunde, at rente skal beregnes fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg.

Landsrettens begrundelse og resultat

I henhold til lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 10, stk. 1, fastsættes den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer ved vurdering. Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelig pris uden registreringsafgift ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. I henhold til lovens § 13 er der nedsat særlige nævn bestående af tre vurderingsmænd til at udøve det skøn, som denne vurdering kræver, og det må antages, at nævnene i kraft af deres virksomhed har en særlig sagkundskab på dette område. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte værdiansættelsen.

Der er intet grundlag for at betvivle, at værdiansættelsen af sagsøgerens bil er sket, uden at uvedkommende hensyn har påvirket skønnet, og i øvrigt på sagligt grundlag. Sagsøgerens bil er af en model, som sælges forholdsvis sjældent på det danske marked. Der indgår en række faktorer ved værdiansættelsen af en brugt bil, og det er, som skønsmandens undersøgelser viser, vanskeligt at finde konkrete eksempler på priser ved salg til bruger af biler svarende til sagsøgerens.

På denne baggrund og idet heller ikke oplysningerne om priser på biler, der er annonceret til salg, eller om prisberegninger kan føre til andet resultat, giver skønsmandens vurdering af salgsprisen for sagsøgerens bil ikke grundlag for at tilsidesætte den værdiansættelse, som er sket.

Landsretten tager derfor sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, Henning Lyhne, betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.