Dato for udgivelse
28 Nov 2002 13:28
SKM-nummer
SKM2002.612.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
15.02-78-0417
Dokument type
Kommentar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kommentar, forlig, værdi af fri bil, kassevogn, bopæl, dokumentation, konkret bevisvurdering
Resumé

I medierne har der for nylig været omtalt et retsforlig, som Skatteministeriet har indgået om beskatning af værdi af fri bil. Forliget har givet anledning til en række forespørgsler om baggrunden for forliget, og ministeriet finder på den baggrund anledning til undtagelsesvist at offentliggøre forliget samt redegøre for de nærmere omstændigheder i sagen, som er helt konkret og uden principiel rækkevidde

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4
Ligningsvejledningen 2001, A.B.1.9.2

Skatteyderen i sagen var ansat i dennes faders tømrervirksomhed. Den pågældende bil - en kassevogn på gule plader - blev anskaffet i foråret 1997 og blev anvendt af skatteyderen. Indtil 1. april 1998 var kassevognen parkeret på virksomhedens adresse. Da virksomheden ændrede adresse til faderens bopælsadresse, var der ikke plads til kassevognen på den nye adresse, og vognen kom til at stå på skatteyderens bopæl. Skatteyderen - der ikke havde ført kørebog - blev beskattet af værdien af firmabil for indkomstårene 1997 og 1998 efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Under retssagen blev der fremlagt billeder af kassevognen. På baggrund af disse billeder og hvad der måtte forventes, at der ville blive oplyst under vidneforklaringerne var det ministeriets opfattelse, at landsretten ville lægge til grund, at vognen var blevet ombygget til værkstedsvogn allerede i forbindelse med overtagelsen i 1997, og at der for de pågældende år var tale om en specielt indrettet værkstedsvogn, som ikke var egnet til privat kørsel.

Ministeriet fandt ikke, at det var muligt at godtgøre, at bilen i øvrigt var brugt privat, bl.a. fordi skatteyderens private kørselsbehov måtte antages at være blevet opfyldt gennem anvendelse af samleverens bil.

På den baggrund tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle i sagen.

Som det fremgår, har det været helt konkrete omstændigheder i sagen, som har ført til, at ministeriet har givet skatteyderen medhold. Afgørende for udfaldet var således en konkret vurdering af, hvorvidt bilen overhovedet var egnet til privat kørsel, og ikke om der skulle være ført kørebog eller ej i den pågældende situation.