Dato for udgivelse
19 nov 2002 10:11
SKM-nummer
SKM2002.596.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
-
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Anke, appel, verserende sager

Nedenfor bringes en fortegnelse over tidligere offentliggjorte domme, kendelser, afgørelser mv. inden for Skatteministeriets område, der er afsluttet ved en højere instans i 2. og 3. kvartal 2002. Efterfølgende bringes en fortegnelse over sager, der var verserende ved en højere instans pr. 1. oktober 2002.

Appellerede landsretssager afsluttet ved Højesteret i 2. og 3. kvartal 2002


Indbragte landsskatteretssager afsluttet ved landsretterne i 2. og 3. kvartal 2002


  (SKM2002.393.VLR er anket til Højesteret)


Appellerede byretssager afsluttet ved landsrettene i 2. og 3. kvartal 2002

Verserende sager for Højesteret


Verserende sager ved landsretterneAfgørelser og bindende forhåndsbeskeder påklaget til Landsskatteretten