Dato for udgivelse
29 Oct 2002 09:08
SKM-nummer
SKM2002.533.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-331-00203
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Mineralolieafgift, smøreolie, tilbagebetaling, erstatningsret
Resumé

Der præciseres, at kredsen af berettigede i cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002, der kan få tilbagebetalt smøreolieafgift, udelukkende er virksomheder mv., der har indbetalt afgiften til ToldSkat. Krav fra andre behandles af Told- og Skattestyrelsen efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1
Cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002 (TSSCIR 2002-23)
Punktafgiftsvejledningen 2002 F.1.1

Told- og Skattestyrelsen har udstedt et cirkulære om tilbagebetaling af smøreolieafgift mv. (Cirkulære nr. 80 af 15. juli 2002 (TSSCIR 2002-23)).

Cirkulæret har givet anledning til misforståelser med hensyn til kredsen af tilbagebetalingsberettigede.

Det skal derfor præciseres, at cirkulæret udelukkede regulerer adgangen til tilbagebetaling for de virksomheder m.v., der har indbetalt afgiften til ToldSkat. De regionale told- og skattemyndigheder behandler ansøgninger om tilbagebetaling af afgiften efter de betingelser, der er fastsat i cirkulæret.

Krav fra andre virksomheder mv., der har aftaget varer, der uretmæssigt har været belagt med smøreolieafgift, skal behandles efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger. Det er Told- og Skattestyrelsen, der behandler sager om erstatningskrav rettet mod ToldSkat.