Dato for udgivelse
28 okt 2002 07:16
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
99/02-340-00070
Resumé

Årlig regulering af beløbsgrænserne for beregning af registreringsafgift samt afgiftsfrie leveringsomkostninger i registreringsafgiftsloven


Efter registreringsafgiftslovens bestemmelser reguleres årligt visse beløbsgrænser for afgiftsskalaer mv.

De regulerede beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven bliver pr. 1. januar 2003:

Nye motorcykler og personbiler mv.
Motorcykler: 105 pct. af 7.500 kr. - 13.700 kr. og 180 pct. af resten.
Personbiler mv.: 105 pct. af 59.500 kr. og 180 pct. af resten.

Brugte motorcykler og personbiler mv.


Brugte motorcykler
Ikke over 1 år: 105 pct. af 6.500-11.600 kr. og 180 pct. af resten.
1-2 år: 105 pct. af 5.500-10.000 kr. og 180 pct. af resten.
2-3 år: 105 pct. af 4.600-8.200 kr. og 180 pct. af resten.
3-4 år: 105 pct. af 3.700-6.600 kr. og 180 pct. af resten.
4-5 år: 105 pct. af 2.700-4.900 kr. og 180 pct. af resten.
5-6 år: 105 pct. af 1.800-3.200 kr. og 180 pct. af resten.
Over 6 år: 105 pct. af 900-1.500 kr. og 180 pct. af resten.

Brugte personbiler mv


Ikke over 1 år: 105 pct. af 50.600 kr. og 180 pct. af resten.
1-2 år: 105 pct. af 43.200 kr. og 180 pct. af resten.
2-3 år: 105 pct. af 35.800 kr. og 180 pct. af resten.
3-4 år: 105 pct. af 28.300 kr. og 180 pct. af resten.
4-5 år: 105 pct. af 20.900 kr. og 180 pct. af resten.
5-6 år: 105 pct. af 13.500 kr. og 180 pct. af resten.
Over 6 år: 105 pct. af 6.100 kr. og 180 pct. af resten.

Nye varebiler


Mindre varebiler, jf. lovens § 5, stk.1: 0 kr. af 14.300 kr. og 95 pct. af resten.

Større varebiler, jf. lovens § 5, stk. 3: 0 kr. af 34.100 kr. og 30 pct. af resten (uændret)

Maksimum for afgiften af varebiler med tilladt totalvægt over 3 tons, men ikke over 4 tons, udgør 56.800 kr. (uændret)

Brugte varebiler


Varebiler, hvoraf der betales 95 pct. værdiafgift:
Ikke over 1 år: 0 kr. af 12.200 kr. og 95 pct. af resten.
1-2 år: 0 kr. af 10.400 kr. og 95 pct. af resten.
2-3 år: 0 kr. af 8.600 kr. og 95 pct. af resten.
3-4 år: 0 kr. af 6.800 kr. og 95 pct. af resten.
4-5 år: 0 kr. af 5.000 kr. og 95 pct. af resten.
5-6 år: 0 kr. af 3.300 kr. og 95 pct. af resten.
Over 6 år: 0 kr. af 1.500 kr. og 95 pct. af resten.

Varebiler, hvoraf der betales 30 pct. værdiafgift (uændret):


Ikke over 1 år: 0 kr. af 29.000 kr. og 30 pct. af resten.
1-2 år: 0 kr. af 24.800 kr. og 30 pct. af resten.
2-3 år: 0 kr. af 20.500 kr. og 30 pct. af resten.
3-4 år: 0 kr. af 16.300 kr. og 30 pct. af resten.
4-5 år: 0 kr. af 12.000 kr. og 30 pct. af resten.
5-6 år: 0 kr. af 7.800 kr. og 30 pct. af resten.Over 6 år: 0 kr. af 3.500 kr. og 30 pct. af resten.

Leveringsomkostninger


De afgiftsfrie leverings- og finansieringsomkostninger (registreringsafgiftslovens § 8, stk. 5, jf § 27, stk. 1 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 21. juni 1999) udgør fra den 1. januar 2003:

Motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn samt kabinescootere.................................................................................... 800 kr.

Personbiler, herunder hyrevogne samt varebiler berigtiget med afgift efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 (95 pct. afgift)................................ 1.680 kr.

Varebiler berigtiget med afgift efter registreringsafgiftslovens
§ 5, stk. 3 (30 pct. afgift).................................................................... 2.160 kr.

Standardpriser


De justerede beløbsgrænser betyder, at der skal anmeldes nye standardpriser.

Yderligere spørgsmål


Har De spørgsmål, bedes De kontakte den regionale told- og skattemyndighed

Med venlig hilsen

Skatteminísteriet

Told- og Skattestyrelsen

Pdf-udgave