Dato for udgivelse
10 Oct 2002 17:01
SKM-nummer
SKM2002.505.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-414-00379
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sømænd, kursus, løn optjent om bord, særligt fradrag, DIS
Resumé

Løn til søfolk på kursus i land i mere end 3 måneder inden for en 12 måneders periode anses ikke for optjent om bord, hvorfor der ikke kan indrømmes særligt fradrag jf. §§ 2 og 3 i lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001 om særlige fradrag til sømænd m.v. eller udbetales lempelsesberettiget DIS-indkomst jf. ligningslovens § 33C.

Reference(r)

Sømandsfradragsloven §§ 2 og 3
Ligningsloven § 33C
Ligningsvejledningen 2001 A.B.3

Et rederi spurgte Told- og Skattestyrelsen om, hvor længe en søfarende skal udføre skibstjeneste for igen at kunne deltage i en kursusperiode i land på maksimalt 3 måneder, og fortsat være aflønnet på DIS-vilkår under kursusforløbet.

Styrelsen meddelte rederiet, at fortolkningen af praksis efter den tidligere sømandsskattelov som hovedregel tillod, at indkomst under kursus i land kunne sømandsbeskattes, hvis kursus- eller skoleopholdet ikke havde en varighed, der oversteg 3 måneder.

Styrelsen vil i den forbindelse lægge til grund, at 3 månedersgrænsen må ses i sammenhæng med den øvrige skibstjeneste, og vil ved fortolkningen som hovedregel kunne acceptere, at der under kursus- og skoleophold i en samlet periode, der ikke overstiger 3 måneder inden for en løbende 12 måneders ansættelsesperiode til skibstjeneste vil kunne aflønnes med lempelsesberettiget DIS-løn.

Der vil efter styrelsens opfattelse, kun i ganske særlige tilfælde f.eks. hvis sømanden anvender ferie eller afspadsering/opsparede fridage til et længerevarende kursus- eller skoleophold i land, kunne indrømmes særligt fradrag eller udbetales lempelsesberettiget DIS-løn i en periode der overstiger 3 måneder.