Dato for udgivelse
10 Oct 2002 16:41
SKM-nummer
SKM2002.504.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-306-00262
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsloven, fritagelse, velgørende arrangement, tidsmæssig udstrækning
Resumé

Der er mulighed for, at ToldSkat kan give tilladelse til, at den tidsmæssige udstrækning for velgørende arrangementer, jf. momsbekendtgørelsens § 1, kan udvides, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18
Momsbekendtgørelsen § 1
Momsvejledningen 2001 D.11.18

Med henvisning til BEK nr. 785, offentliggjort på juridiske nyheder i september 2002, skal Told- og Skattestyrelsen gøre opmærksom på, at der nu er indsat § 1, stk. 2 i momsbekendtgørelsen, som giver mulighed for, at de regionale told- og skattemyndigheder kan give tilladelse til, at den tidsmæssige begrænsning af velgørende arrangementer, jf. momsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, kan overskrides, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Ændringen af momsbekendtgørelsens § 1, stk. 2 trådte i kraft den 1. oktober 2002.

Som eksempler på velgørende arrangementer, hvor der kan gives tilladelse til, at tidsperioderne overskrides kan nævnes, Dansk Blindesamfunds salg af julebladet, "Blindes Jul" og Danidas salg af "Børnenes Ulandskalender" op til jul, der har været momsfritaget de sidste mange år, selvom arrangementet tidsmæssigt har rakt ud over den tidligere bestemmelse i momsbekendtgørelsen § 1. Der henvises nærmere til SKM2001.256.TSS