Dato for udgivelse
03 Jan 2007 13:33
SKM-nummer
SKM2007.9.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-164182
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Prisafslag, kreditnota
Resumé
Momsmæssigt anses det som et prisafslag, når en vejbelysningsvirksomhed pr. kulance udbetaler den fra SKAT tilbagebetalte afgift samt rentegodtgørelse vedrørende vejbelysning til virksomhedens kunder.
Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 4
Momsloven § 52, stk. 5

Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 G.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 N.2.2.3

En virksomhed, der efter retningslinierne i SKM2006.137.SKAT om elafgift - vejbelysning (Højesterets dom af 16. september 2005) har fået tilbagebetalt energiafgifter samt rentegodtgørelse, har spurgt, om det efter momslovens regler kan anses som et prisafslag, når det modtagne afgifts- og rentebeløb pr. kulance udbetales til virksomhedens kunder.

SKAT har bekræftet, at det momsmæssigt kan anses som et prisafslag, når virksomheden udbetaler det modtagne afgifts- og rentebeløb til virksomhedens kunder.

Efter praksis kan prisafslag fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl. moms), der godtgøres kunden. Fradraget er betinget af, at der udstedes kreditnota over prisafslaget med angivelse af momsen.