Dato for udgivelse
12 jul 2002 14:29
SKM-nummer
SKM2002.401.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00804
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Momsfritagelse, velgørende foreninger
Resumé

Skatteministeriets departement har efter fornyet overvejelse meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har såvel momspligtige aktiviteter, jf. bestemmelsens 3. punktum vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, jf. bestemmelsens 1. og 2. punktum.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22
Momsvejledningen 2001 D.11.18.

I anledning af en henvendelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) har Told- og Skattestyrelsen i meddelelse af 27. juni 2002, SKM2002.336.TSS, redegjort for styrelsens opfattelse af rækkevidden af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, vedrørende momfritagelse for varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.

Det fremgår af meddelelsen, at foreninger m.fl., der har leverancer af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, og/eller fortsat ønsker at være momsregistreret for levering af fx. reklamerydelser mv. i forbindelse med sponsorater, ikke er omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

Skatteministeriets departement har efter en henvendelse fra DIF på ny overvejet spørgsmålet. Det er herefter departementets opfattelse, at bestemmelsen ikke efter sin ordlyd er til hinder for, at en forening både har momspligtig omsætning og omsætning, der er fritaget for moms.

Departementet har herved lagt vægt på, at 3. punktum i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, udtrykkelig nævner, at fritagelsen ikke gælder for levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Det kan heraf udledes, at denne del af omsætningen er momspligtig efter lovens almindelige regler.