Udskrift
af
Østre Landsrets Retsbog
8. afd. nr. B-2281-00
16. november 2001


Den 16. november 2001 kl. 09:30 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbygningen, Bredgade 59, 1269 København K.

Som dommere fungerede landsdommerne Ulla Langholz, B. Vollmond og Helle Hastrup (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Som protokolfører fungerede assistent Katja Hansen.

Der foretoges domsforhandling:

8. afd. nr. B-2281-00:

1) A
2) B

mod

Skatteministeriet.

Sagsøgerne mødte personligt og nedlagde påstand i overensstemmelse med påstandsdokument af 11. november 2001.

For sagsøgte mødte advokat Per Lunde Nielsen, der nedlagde påstand i overensstemmelse med påstandsdokument af 8. november 2001.

Sagens akter var til stede.

Sagen forelagdes under fornøden dokumentation.

Sagsøgeren A fremstod og afgav behørigt forberedt og formanet partsforklaring.

Sagen procederedes.

Efter votering og rettens tilkendegivelse hævede sagsøgerne sagen som forligt, idet sagsøgte anerkender, at hver af sagsøgernes personlige indkomst for skatteåret 1997 nedsættes med 1.621 kr.

Retten besluttede endvidere, at sagsøgerne inden 14 dage til sagsøgte betaler i alt 8.500 kr. i sagsomkostninger.

Retten hævet.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsrets kontor, den 20. nov. 2001

P.j.v.

Katja Hansen
assistent