Dato for udgivelse
19 jun 2002 15:01
SKM-nummer
SKM2002.318.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-496-00642
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tegningsret, fradrag
Resumé

Det tildelende selskab har fradragsret for tegningsretter tildelt til medarbejdere, der er skattepligtigtige til Danmark og tegningsretter tildelt medarbejdere, der er skattepligtige til og ansat i datterselskaber i EU- og EØS-lande, hvor skattereglerne for tildeling af tegningsretter svarer til de danske.

Reference(r)

Ligningsloven § 28
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.13.1

Ligningsrådet har genbehandlet et spørgsmål i en bindende forhåndsbesked offentliggjort i SKM2001.526.LR. Spørgsmålet omhandler fradragsret for tegningsretter tildelt efter ligningslovens § 28.

Ligningsrådet svarede i SKM2001.526.LR, at fradragsretten i ligningslovens § 28, stk. 4, gælder for omkostninger til tegningsretter til de af koncernens medarbejdere, der er skattepligtige til Danmark.

Ligningsrådet har efterfølgende revurderet dette svar, idet det i et vist omfang kan stride imod EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed, jf. artikel 39 og artikel 43. Såfremt den oprindelige afgørelse opretholdes uden undtagelser, vil der kunne ske diskrimination af ansatte, der er skattepligtige til et andet land, idet den manglende fradragsret vil tilskynde danske moderselskaber til alene at tildele tegningsretter til medarbejdere i danske datterselskaber. Endvidere vil den manglende fradragsret hos danske moderselskaber med udenlandske datterselskaber i et vist omfang måske kunne anspore danske moderselskaber til at etablere datterselskaber i Danmark fremfor i andre EU-lande.

Ligningsrådet udtaler nu: Fradragshjemlen for tegningsretter er ligningslovens § 28, stk. 4, og ikke statsskattelovens § 6, litra a. Selskabet kan således alene opnå fradrag for tegningsretter tildelt medarbejdere, der er skattepligtige til Danmark, og tegningsretter tildelt medarbejdere, der er skattepligtige til og arbejder i datterselskaber i EU- og EØS-lande, hvor skattereglerne for tildeling af tegningsretter svarer til de danske, d.v.s. at tildelingen er skattepligtig senest ved udnyttelsen af de tildelte tegningsretter.