Dato for udgivelse
19 Jun 2002 13:57
SKM-nummer
SKM2002.316.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4359-00155
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udlodningstidspunkt, gratisaktier, medarbejderaktieordning
Resumé

Udlodningstidspunktet for gratisaktier er tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

Reference(r)

Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.10.2

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, at værdien af de udloddede aktier skal opgøres på udlodningstidspunktet, men det fremgår ikke nærmere, hvornår udlodningstidspunktet er.

Ligningsrådet er i en bindende forhåndsbesked bedt om at uddybe, på hvilket tidspunkt gratisaktier kan anses for udloddet.

Spørgsmålet har betydning for vurderingen af om kr. 8.000-grænsen er overholdt, medarbejdernes anskaffelsessum og -tidspunkt og endelig for størrelsen af og tidspunktet for det tildelende selskabs fradrag.

Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 2 vedrører udlodning af udbytteandele i form af medarbejderaktier. Beskatningstidspunktet for udbytte er normalt retserhvervelsestidspunktet, d.v.s. tidspunktet, hvor udbyttet fastsættes ved selskabets generalforsamling. For mange selskaber gælder det, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde udbytteandele i form af medarbejderaktier.

Ligningsrådet sagde, at udlodningstidspunktet i LL § 7 A, stk. 2 er tidspunktet for bestyrelsens beslutning om udlodning om af medarbejderaktier.