Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder

Feltet omfatter:

  • Honorarer udbetalt af din hvervgiver (B-indkomst).
  • Indkomst ved privat hushjælp.
  • Værdien af medarbejderaktier og anparter samt tegnings- og køberetter til aktier og anparter modtaget som løn i et ansættelsesforhold eller af bestyrelsesmedlemmer.
  • Værdien af fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd til direktører, hovedaktionærer og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Beløbet skal være før fradrag af am-bidrag.

Mere information

Honorarmodtager - aktivitet uden økonomisk risiko

Fik du svar på dine spørgsmål?