Anden personlig indkomst før fradrag af am-bidrag (207)

Feltet omfatter:

  • Indkomst ved privat dagpleje uden tilskud fra kommunen. Modtager du indtægt som dagplejer fra kommunen, eller modtager barnet tilskud fra kommunen, skal indtægten i stedet i felt 210: Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder.
  • Fri kost og logi, som ikke er med i felt 201.
  • Vederlag fra foreninger på under 1.500 kr. for udført arbejde.
  • Værdien af visse uafdækkede pensionstilsagn.
  • Værdien af fri telefon, hvis du er medhjælpende ægtefælle (i andre tilfælde indgår værdien af fri telefon i felt 201).
  • Løn fra udenlandsk arbejdsgiver, for arbejde udført i Danmark.
  • Anden løn eller honorarer, der ikke indgår i andre rubrikker.

Beløbet skal være før fradrag af am-bidrag.

Som privat dagplejer kan du desuden vælge mellem at fratrække et standardfradrag, felt 419: Fradrag for fiskere, DIS begrænset fart mv., børnedagplejere, eller at få fradrag for dokumenterede udgifter, felt 449: Øvrige lønmodtagerudgifter.

Mere information:

Fradrag til børnedagplejere

Fik du svar på dine spørgsmål?