Dato for udgivelse
18 jun 2002 13:53
SKM-nummer
SKM2002.314.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-300-217
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Momsvejledningen 2001, bogudgave, tekstafsnit, tilføjelse
Reference(r)

Momsvejledningen 2001 T.2.3

Told- og Skattestyrelsen skal herved meddele, at der mangler et tekstafsnit i bogudgaven af Momsvejledningen 2001. Det pågældende tekstafsnit findes i den elektroniske udgave af Momsvejledningen 2001, der er offentliggjort den 18. december 2001 på ToldSkats hjemmeside på Internettet under juridiske vejledninger.

For at sikre at bogudgaven af Momsvejledningen 2001 er identisk med den elektroniske offentliggjorte vejledning, meddeles det herved, at den korrekte gengivelse af Momsvejledningens afsnit T.2.3 er følgende:

"T.2.3 pengeinstitutter mv. § 75, stk. 3

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal på begæring give Told*Skat enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med specifikke navngivne virksomheder.

Bankens markedskontorer, der forestår både købs- og salgsafregninger ved afsætning af kvæg mv., har pligt til at udlevere oplysninger om deres økonomiske mellemværende med de berørte registrerede virksomheder. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd kun specifikke navngivne registreringspligtige virksomheder.

Oplysningerne omfatter f.eks. angivelse af bevægelser på indskuds- eller lånekonti, oplysninger om trukne og indsatte checks, diskonterede veksler og om størrelsen af lån og depoter."

Herudover findes der i bogudgaven af Momsvejledningen desværre flere trykfejl og forskudte overskrifter. Bogudgavens bilagsafsnit mangler endvidere bilagsnummerering. Endelig er bilag 6, 6. momsdirektiv, uden artikelangivelser. Ingen af disse trykfejl giver dog anledning til at Momsvejledningen 2001 får et urigtig indhold.