Dato for udgivelse
10 Jun 2002 11:10
SKM-nummer
SKM2002.292.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-314-00010
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftspligt, undervisning, social forsorg
Resumé

Told- og Skattestyrelsen anmoder told- og skatteregionerne om at stille eventuelle krav om betaling af lønsumsafgift over for undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, der er medlem af Landsforeningen Ligeværd, i bero i forbindelse med, at Told- og Skattestyrelsen vurderer, om de aktiviteter der udføres af institutionerne helt eller delvis kan anses for at være social forsorg og bistand, og som sådan ikke omfattet af lønsumsafgiftsloven.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Lønsumsafgiftsvejledningen 2001 B.1.1.1, B.1.1.2

På baggrund af en række henvendelser til skatteministeren vurderer Told- og Skattestyrelsen for tiden, om de aktiviteter der udføres af undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, der er medlem af Landsforeningen Ligeværd, helt eller delvis kan anses for at være social forsorg og bistand, og som sådan ikke omfattet af lønsumsafgiftsloven.

Der henvises til skatteministerens svar på spørgsmål nr. 2 af 24. april 2002 (L 189 - bilag 20), skatteministerens kommentar til henvendelse af 10. maj 2002 fra Landsforeningen Ligeværd vedrørende L 189 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (L 189 - bilag 30) og skatteministerens kommentar i forlængelse heraf (L 189 - bilag 29).

Told- og Skattestyrelsen skal herved anmode told- og skatteregionerne om at stille eventuelle krav om betaling af lønsumsafgift over for disse institutioner i bero, indtil denne vurdering er afsluttet.