Dato for udgivelse
20 jun 2006 15:55
Resumé
Skal der dansk eller tysk moms på campingvogne? Det spørgsmål har Skatterådet afgjort i en række konkrete sager om grænsehandel med campingvogne.

Skatterådet har på sit møde i dag behandlet en række anmodninger om bindende svar vedrørende grænsehandel med campingvogne.

Kernepunktet er, om man ved særlige grænsehandelskoncepter kan udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, så salg og levering til danske kunder kan ske med tysk moms i stedet for med dansk moms.

Skatterådet har i de konkrete sager afgjort, at grænsehandelskoncepterne kan indrettes, så campingvognene kan handles med tysk moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • At spørgeren etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et af den danske forhandler 100 pct. ejet tysk datterselskab.
  • At potentielle købere ved deres henvendelse til spørgeren alene får oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.
  • At spørgeren sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.
  • At spørgeren efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.
  • At spørgeren transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland og at spørgeren eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for evt. beskadigelse af campingvognen under transporten.
  • At handelsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og den tyske samarbejdspart.
  • At campingvognen udleveres til den danske køber i Tyskland.
  • At det er den danske køber, der sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.
  • At campingvognen ikke er indregistreret i Danmark inden den tyske samarbejdspart udleverer den til den danske køber i Tyskland.

De oplistede kriterier er vejledende for bedømmelsen af andre grænsehandelskoncepter.

Kontakt: Kontorchef Carsten Vesterø Jensen, tlf. 72 37 14 35 eller SKATs presseafdeling, tlf. 72 37 09 00.