Dato for udgivelse
23 apr 2002 11:30
SKM-nummer
SKM2002.227.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-359-00045
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Regntøj, afgiftspligtigt vareområde
Resumé

Afgrænsning af vareområdet for regntøj i lov om afgift af pvc og ftalater

Reference(r)

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater §1, stk. 1
Punktafgiftsvejledningen 2002 G.17

Der har været rejst spørgsmål om afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde for regntøj efter § 1 , stk. 1, (bilag 1, nr. 6) i lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater.

I den forbindelse har Told- og Skattestyrelsen indhentet en udtalelse fra Teknologisk Institut, som oplyser, at man taler om regntøj, når det er undersøgt om metervaren er vandtæt. Herudover skal det færdige regntøj være tapet i sømmene, og sømmene skal være vandtætte. I relation til denne definition er det uden betydning, om der er foer i regntøjet.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at afgrænsningen af vareområdet for regntøj bør ske i overensstemmelse med definitionen fra Teknologisk Institut.