Dato for udgivelse
18 apr 2002 10:37
SKM-nummer
SKM2002.221.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4061-00788
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dobbelt social sikring, lempelse, Norden og Tyskland
Resumé

Dobbelt social sikring på grund af selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark og samtidigt lønarbejde i Norden eller Tyskland er ikke til hinder for eksemptionslempelse af lønmodtagerindkomsten fra udlandet for personer hjemmehørende i Danmark.

Reference(r)

Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 25
Ligningsvejledningen 2001 D.E.

Når en person bosat i Danmark har lønmodtagerarbejde i et nordisk land eller Tyskland og samtidig arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, er han i henhold til EF forordning 1408/71 socialt sikret både i det nordiske land/Tyskland og i Danmark.

Det skyldes forordningens artikel 14c, litra b, jf. bilag VII. Danmark har forbeholdt sig ret til denne form for social dobbeltsikring i bilaget. Det vil sige, at en person bosat i Danmark med lønmodtagerarbejde i udlandet og selvstændig virksomhed i Danmark, vil være social sikret i både Danmark og udlandet, når udlandet er et land, der er omfattet af forordningen. Omfanget af den sociale sikring i det enkelte land omtales ikke her, da dette spørgsmål hører under Den Sociale Sikringsstyrelse.

Det er imidlertid sådan, at lempelsesmetoden for privat ansatte for lønindkomst fra Norden og Tyskland i henholdsvis artikel 25 og 24 i de respektive overenskomster er afhængig af den sociale sikring.

Told- og Skattestyrelsen skal herved meddele, at social sikring i både Danmark og et andet nordisk land eller Tyskland ikke er til hinder for eksemptionslempelse af lønindkomsten fra udlandet.