Dato for udgivelse
09 Apr 2002 13:18
SKM-nummer
SKM2002.210.SPN
Myndighed
Spillenævnet
Sagsnummer
99/01-389-01679
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Spilleautomater, lokalplan, spillenævn, spillemyndighed
Resumé

Spillenævnet har fastholdt en afgørelse fra spillemyndigheden, hvor der på baggrund af en udtalelse fra kommunen er givet afslag på anmodning om etablering af en spillehal, som følge af at kommunen fortolker lokalplanen for området således, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af spillehal på stedet.

Ved spillemyndighedens afgørelse af, om en ansøgning om tilladelse til spilleautomater skal imødekommes, er kommunalbestyrelsens indstilling til, at der meddeles sådanne tilladelser, vejledende for spillemyndigheden, jf. spilleautomatlovens § 9 (lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater).

Reference(r)

Spilleautomatloven § 9

En virksomhed har klaget over en afgørelse fra spillemyndigheden, hvor der på baggrund af en udtalelse fra kommunen er givet afslag på anmodning om opstilling af spilleautomater/etablering af en spillehal.

Ved spillemyndighedens afgørelse af, om en ansøgning om tilladelse til spilleautomater skal imødekommes, er kommunalbestyrelsens indstilling til, at der meddeles sådanne tilladelser, vejledende for spillemyndigheden, jf. spilleautomatlovens § 9 (lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater).

Kommunen har i medfør af lov om planlægning (planloven) udarbejdet lokalplan for området, hvorefter der må etableres beboelse og/eller forretningsvirksomhed. Kommunen fortolker lokalplanen således, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af spillehal på stedet, og kommunen vil derfor ikke kunne udstede en bygge- og ibrugtagningstilladelse for udvidelsen af virksomheden til det planlagte formål. Det er kommunens opfattelse, at der jf. lokalplanen gerne må drives café i lokalerne, hvorimod kommunen vurderer, at en spillehal er en forlystelse og ikke en forretningsvirksomhed.

Det er kommunalbestyrelsen, der fortolker en lokalplan eller byplanvedtægt, og kommunalbestyrelsens afgørelser med hjemmel i planen (tilladelser/dispensationer fra planen og påbud) kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 58, stk. 1, nr. 4 i lov om planlægning (Planloven).

Spillenævnet har på denne baggrund fastholdt spillemyndighedens afgørelse om, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af spillehal, som følge af kommunalbestyrelsens fortolkning af lokalplanen.