Dato for udgivelse
09 apr 2002 13:17
SKM-nummer
SKM2002.209.SPN
Myndighed
Spillenævnet
Sagsnummer
99/01-389-02630
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Spilleautomater, kommuneplan, spillenævn, spillemyndighed
Resumé

Spillenævnet har fastholdt en afgørelse fra spillemyndigheden, hvor der på baggrund af en udtalelse fra kommunen er givet afslag på anmodning om etablering af en spillehal, som følge af kommunens fortolkning af kommuneplanen for området. Etableringen af en spillehal udgør en ændret anvendelse, der ifølge kommunen anses for at være i strid med retningslinierne for detailhandel, og som ikke kan rummes inden for kommuneplanens rammebestemmelser.

Ved spillemyndighedens afgørelse af, om en ansøgning om tilladelse til spilleautomater skal imødekommes, er kommunalbestyrelsens indstilling til, at der meddeles sådanne tilladelser, vejledende for spillemyndigheden, jf. spilleautomatlovens § 9 (lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater).

Reference(r)

Spilleautomatloven § 9

Der er klaget over en afgørelse fra spillemyndigheden, hvor der på baggrund af en udtalelse fra kommunen er givet afslag på anmodning om opstilling af spilleautomater i en kiosk.

Ved spillemyndighedens afgørelse af, om en ansøgning om tilladelse til spilleautomater skal imødekommes, er kommunalbestyrelsens indstilling til, at der meddeles sådanne tilladelser, vejledende for spillemyndigheden, jf. spilleautomatlovens § 9 (lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater).

Kommunen fortolker sagen således, at etableringen af en spillehal udgør en ændret anvendelse, der er i strid med retningslinierne for detailhandel, og som ikke kan rummes inden for kommuneplanens rammebestemmelser. Kommunen har bl.a. anført, at kiosken ligger i et område, der er omfattet af kommuneplanens boligområde, der ikke åbner op for etablering af butikker.

Kommunalbestyrelsen kan inden for byzone modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, der er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel, jf. § 12, stk. 3 i lov om planlægning (planloven).

Kommunalbestyrelsens fortolkninger af kommuneplan og lokalplan kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 58, stk. 1, nr. 4 i lov om planlægning.

Spillenævnet har på denne baggrund fastholdt spillemyndighedens afgørelse om, at der ikke kan gives tilladelse til etablering af spillehal, som følge af kommunalbestyrelsens fortolkning af kommuneplanen.