Dato for udgivelse
09 Apr 2002 13:14
SKM-nummer
SKM2002.208.SPN
Myndighed
Spillenævnet
Sagsnummer
99/01-389-03949
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Spilleautomater, lokalplan, spillenævn, spillemyndighed
Resumé

Anmodning om dispensation til opstilling af 2 gevinstgivende spilleautomater i en grillbar, jf. spilleautomatlovens § 44, stk. 2 (lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater) ikke imødekommet på grund af, at omsætningen på spilleautomater ikke har afgørende indflydelse på virksomhedens økonomi. En manglende tilladelse til fortsat opstilling af gevinstgivende spilleautomater anses således ikke for at have ekspropriationslignende karakter.

Reference(r)

Spilleautomatloven § 44

En grillbar har anmodet spillemyndigheden om dispensation til drift af 2 gevinstgivende spilleautomater, jf. § 44, stk. 2 i Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater (spilleautomatloven).

Baggrunden for virksomhedens anmodningen var, at virksomheden efter de hidtil gældende regler havde tilladelse til at have opstillet 2 spilleautomater.

Spilleautomatloven, der trådte i kraft den 1. januar 2001, fastsætter at alle gevinstgivende spilleautomater inden udløbet af december 2001 skal være omfattet af en tilladelse efter lovens § 6. Ifølge lovens § 5 kan gevinstgivende spilleautomater kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling samt i spillehaller, herunder spillehaller i omrejsende tivolier.

Det er ifølge lovens § 44, tilladt at allerede opstillede gevinstgivende spilleautomater med gyldige synserklæringer opstillet i restaurationer uden alkoholbevilling i henhold til de gældende regler, kan være opstillet indtil udløbet af december måned 2001.

Spillemyndigheden kan ifølge lovens § 44, stk. 2, efter en konkret vurdering dispensere fra den nævnte frist.

Virksomheden har med baggrund i lovens § 44 søgt om dispensation til fortsat opstilling (genopstilling) af 2 gevinstgivende spilleautomater, samt anført, at der fra de faste kunder er kommet mange reaktioner på, at spilleautomaterne er fjernet. Det påpeges, at salget i virksomheden (afledt salg) er gået væsentligt ned efter fjernelsen af spilleautomaterne, samt at det ikke er muligt at drive grillbaren med tilfredsstillende resultat, uden at have spilleautomater i lokalet.

Den pågældende ejer har købt grillbaren pr. 1. september 2001.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at omsætningen på spilleautomater i virksomheden ifølge regnskaberne for 1999 og 2000 udgjorde henholdsvis 4% og 2,7 %. Omsætningen på spilleautomaterne kan på denne baggrund ikke anses for at udgøre en så væsentlig del af virksomhedens samlede omsætning, at der er tale om ekspropriationslignende karakter, såfremt spilleautomaterne ikke tillades opstillet.

På denne baggrund har spillenævnet fastholdt spillemyndighedens afgørelse om, at der ikke kan gives dispensation til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater.