Dato for udgivelse
20 mar 2002 12:52
SKM-nummer
SKM2002.187.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-306-00220
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Moms, genbrugsbutik, momsfritagelse, salg af varer
Resumé

Told- og skattestyrelsen har udtalt sig om de momsmæssige konsekvenser af salg af nye lys fra salgscontainere i genbrugsbutikker, som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 19
Momsvejledningen 2001 D.11.19

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om de momsmæssige konsekvenser af salg af nye lys fra dertil opstillet container i genbrugsbutik.

Forespørgslen vedrører den situation, at kirkelige idealistiske genbrugsbutikker vil opstille en montre med lys til salg i genbrugsbutik.

Lysene fabrikeres af gamle indsamlede lysestumper, som en lysfabrik, ved brug af frivillig arbejdskraft, omsmelter til nye lys.

Lysfabrikken opstiller en speciel fremstillet montre i genbrugsbutikken. Montren opfyldes af lysfabrikantens personale. Betaling for lysene sker til en aflåst kasse, der tømmes af lys-fabrikanten. Salget af lysene indgår således ikke i omsætningen i den enkelte genbrugsbutik.

Lysfabrikanten er momsregistreret og afregner salgsmoms af ethvert salg af lys fra montren. Overskuddet fra salget vil blive brugt til velgørenhed.

Styrelsens finder det uforeneligt med momsfritagelsen af genbrugsbutikken efter momslovens § 13, stk. 1., nr. 19, at der opstilles den ovenfor nævnte montre med lys.

Dette er først og fremmest begrundet i, at Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, skal fortolkes indskrænkende.

For det andet må genbrugsbutikkens transaktioner ikke foretages i direkte konkurrence med virksomheder, der skal betale moms. Lysvirksomheden er en momspligtig virksomhed, som driver selvstændig økonomisk virksomhed. Såfremt lysvirksomheden opnår tilladelse til at opstille sin salgscontainer i genbrugsbutikken, opnår denne en klar fordel fremfor konkurrenterne, da virksomheden ikke har udgifter til hverken lokaler eller personale.