Dato for udgivelse
28 feb 2002 11:25
SKM-nummer
SKM2002.114.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-603-00002
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kapitalforklaring, udlejning til beboelse, bogføringspligt
Resumé

Med ikrafttrædelsen af en ny bogføringslov pr. 1/1999, jf. lov nr. 1006 af 23. december 1998, og ændring af mindstekravsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999, er alle bogføringspligtige blevet omfattet af pligten til at selvangive en kapitalforklaring. Dette gælder også udlejning af fast ejendom.

Reference(r)

Bogføringsloven § 1
Mindstekravsbekendtørelsen § 34
Ligningsvejeldeningen 2001 E.B.1.3

Styrelsen har fundet anledning til at omtale spørgsmålet om udlejning af fast ejendom.

Udlejere af fast ejendom var fritaget for bogføringspligt efter den hidtidige bogføringslov, hvis udlejningen omfattede færre end 26 lejemål.

Med virkning for erhvervsmæssig udlejning, der er påbegyndt den 1. januar 2001 eller senere, blev også disse skatteydere bogføringspligtige efter bogføringsloven, og de skal dermed tillige selvangive en kapitalforklaring efter mindstekravsbekendtgørelsens § 34.

Reglerne har virkning for selvangivelsen for 2001.

Blandt udlejere af fast ejendom, der er blevet bogføringspligtige, er der lønmodtagere og lignende, der blot udlejer et enkelt værelse eller en enkelt sommer- eller helårsbolig. Den erhvervsdrivende virksomhed, som disse personer udøver, er imidlertid af en så enkel karakter, at der ikke kan blive tale om egentlig bogføring. Det er derfor heller ikke hensigtsmæssigt at afkræve disse personer en kapitalforklaring efter mindstekravsbekendtgørelsen - alene som følge af en sådan udlejning.