Dato for udgivelse
11 feb 2002 14:32
SKM-nummer
SKM2002.79.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-095-01431
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, afskrivning, valutakurstab, driftsmiddelsaldo
Resumé

Ligningsrådet tillod ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 1996 i en situation, hvor et selskab havde foretaget en forkert skattemæssig kvalifikation med den virkning, at fradraget først var sket efter det indkomstår, hvori fradraget kunne foretages.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 4, stk. 2 (dagældende)
Ligningsvejledningen 2000 A.H.2.2.2.

Ligningsrådet tillod ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 1996 i en situation, hvor et selskab havde foretaget en forkert skattemæssig kvalifikation med den virkning, at fradraget først var sket efter det indkomstår, hvori fradraget kunne foretages.

Det pågældende selskab havde i 1996 købt 3 gasturbiner. Købesummen, der blev erlagt i GBP, blev betalt i 1996, 1997 og 1998. Selskabet aktiverede de i 1996 og 1997 realiserede valutakurstab på driftsmiddelsaldoen i 1997, mens det i 1998 realiserede valutakurstab blev aktiveret på driftsmiddelsaldoen i 1998. Selskabet foretog herefter skattemæssig afskrivning på valutakurstabene i indkomstårene 1997 og 1998.

Den skatteansættende myndighed (Told- og Skattestyrelsen) mente, at valutakurstabene skulle fratrækkes løbende. Told- og Skattestyrelsen korrigerede herefter forholdet vedrørende indkomstårene 1997 og 1998, men ikke vedrørende indkomståret 1996, idet styrelsen ikke fandt, at der forelå de særlige forhold, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse i medfør af den tidligere skattestyrelseslovs § 4, stk. 2.

Selskabet klagede til Ligningsrådet over afslaget.

Ligningsrådet imødekom det ansøgte.

Ligningsrådet lagde ved afgørelsen vægt på, at selskabet havde foretaget en forkert skattemæssig kvalifikation på en sådan måde,

at der først var sket fradrag (i form af afskrivninger) i årene efter det indkomstår, hvor fradraget med rette kunne være foretaget,

at fradragene (i form af afskrivninger) var foretaget på et tidspunkt, hvor der rettidigt kunne være ansøgt om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen samt

at det ikke kunne antages, at der var tale om en bevidst forkert selvangivelse fra selskabets side.