Størrelsen af formuen i dødsboet har betydning for, om boet skal betale dødsboskat. Hvis boet ikke skal betale dødsboskat, kan der alligevel være indkomstskat, der ikke er betalt, for perioden 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen (den såkaldte mellemperiode). Der kan eventuelt også være uafsluttede skatteforhold for tidligere år.

Du bør altså som udgangspunkt være opmærksom på følgende:

  • Hvor stor en formue efterlod afdøde sig?
  • Hvilke indtægter havde afdøde fra den 1. januar i dødsåret til og med dødsdagen?
  • Havde afdøde overskydende skat til gode i årene før dødsåret?
  • Manglede afdøde at indbetale restskat for årene før dødsåret?
  • Hvilke indtægter har dødsboet efter dødsdagen?