Skifteretten kan slutte dødsboet som et boudlæg, hvis afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end højst 49.000 kr. i 2023 (47.000 i 2022). Husk at trække rimelige begravelsesudgifter og afdødes eventuelle sikrede gæld fra først (se ordlisten).

Rimelige begravelsesudgifter er:

 • Udgifter til bedemand
 • Annoncering
 • Kiste og urne
 • Kørsel i rustvogn
 • Dødsannonce
 • Kistepynt
 • Orgelspil og korsang
 • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen
 • Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted
 • Gravsten og inskription

Var afdøde gift og havde formuefællesskab, er det afdødes boslod (se ordlisten), der skal indgå i beregningen. Havde afdøde særeje, skal særejet også medregnes.

Udlevering af boet
Skifteretten kan udlægge boet - det vil sige udlevere boet uden boafgift - til:

 • Afdødes nærmeste pårørende
 • Den, der har betalt, eller lover at betale udgifterne til begravelsen
 • Den institution, som afdøde har været knyttet til - fx et plejehjem.

Skifteretten vurderer, hvem der er afdødes nærmeste pårørende. Skifteretten lægger ikke så megen vægt på hvem, der er afdødes arvinger, men mere på hvem, der havde en tæt relation til afdøde. Havde afdøde en ægtefælle, en registreret partner eller en ugift samlever, vil boet som regel blive udleveret til denne.

Boet kan også udleveres til den, der sørger for begravelsen. Det kan fx være afdødes børn, forældre, søskende, børnebørn, ven, nabo eller bekendt.

Den, der får boet udleveret, har normalt pligt til at rydde afdødes bolig og betale begravelsesomkostningerne, men skal i øvrigt ikke betale afdødes regninger.

Ved boudlæg skal der hverken betales dødsboskat eller boafgift. For boer, der udleveres fra og med 1. oktober 2021, skal der heller ikke betales retsafgift.

De før 1. oktober 2021 gældende regler vedrørende retsafgift kan ses i tidligere versioner af denne vejledning.

Længstlevende ægtefælle
Har du, som længstlevende ægtefælle fået afdødes bo udlagt, har du ret til at få udbetalt afdødes overskydende skat. Du skal derimod ikke betale eventuel restskat. For overskydende skat for året før dødsåret, er det en betingelse, at I var både gift og samlevende den 31. december i året før dødsåret. For overskydende skat for dødsåret, er det en betingelse, at I var både gift og samlevende ved dødsfaldet.