Skifteretten beregner i hovedtræk boafgiften ud fra følgende principper:

 • Boafgiften beregnes ud fra de samlede værdier, som en afdød person efterlader sig.
 • Boet skal ikke betale boafgift af den længstlevende ægtefælles arv efter førstafdøde.
 • Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022).
 • Når afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag.
 • Når skifteretten beregner boafgiften, bruges altid det bundfradrag, der gælder i dødsåret.
 • Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Til afdødes nærmeste familie hører:

 • Afdødes børn, børnebørn, oldebørn m.v.
 • Afdødes forældre.
 • Stedbørn, adoptivbørn og disses børn.
 • Afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden
 • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
 • Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Søskende - niecer/nevøer
Søskende og niecer/nevøer til afdøde regnes kun til den nærmeste familie, når de har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Beregning af boafgift - eksempler
Eksempel 1
Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2022, og afdøde sad ikke i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

 - minus et bundfradrag på 312.500 kr.:  

387.500 kr.

15 procent boafgift af 387.500 kr.: 58.125 kr. i boafgift  
     
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 - 58.125)

641.875 kr.


Eksempel 2
Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2022, og afdøde sad i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

 - minus to bundfradrag på 312.500 kr.:  

75.000 kr.

15 procent boafgift af 75.000 kr.: 11.250 kr. i boafgift  
     
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 - 11.250)

688.750 kr.


Eksempel 3
Afdøde efterlod i alt 700.000 til sine børn og sin søster. Ifølge afdødes testamente skal søsteren arve 200.000 kr. Afdøde sad ikke i uskiftet bo ved sin død i 2022. Da søsteren i følge boafgiftsloven ikke hører til den nærmeste familie, skal hun både betale boafgift på 15 procent og tillægsboafgift på 25 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

Beregning af boafgift for både børn og søster:    
700.000 minus bundfradrag på 312.500 kr.:    387.500 kr.
15 procent boafgift af 387.500 kr.:   58.125 kr. i boafgift  
     

Søsters arveandel:

 

200.000 kr.

Søsters andel af boafgiften    
(200.000/700.000) x 58.125):

16.607 kr.

 
Søsters arveandel minus andel af boafgiften    
(200.000 - 16.607):

183.393 kr.

 

25 procent tillægsboafgift af 183.393 kr.:

45.848 kr. i tillægsboafgift

 
     
Søsters arv
(200.000 - 16.607 - 45.848):
 

137.545 kr.

For boer efter personer, der er afgået ved døden i 2016, 2017, 2018 og 2019, kan der i særlige situationer blive tale om nedsat boafgift på visse dele af boets erhvervsaktiver. Læs mere i Den juridiske Vejledning, afsnit C.E.9.4.