åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Teksten i afsnittet er omskrevet og overført til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1.3.1 Skyldners formue