Dato for udgivelse
03 Jan 2002 15:26
SKM-nummer
SKM2002.1.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-331-00150
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Punktafgift, mineralolie, smøreolie, opkrævning, berostillelse, mineraloliedirektivet
Resumé

ToldSkat har udsendt meddelelse om, at opkrævningen af smøreolieafgiften berostilles, idet afgiften må anses for ikke at være i overensstemmelse med mineraloliedirektivet.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 1, nr. 16
Rådets direktiv nr. 92/81 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier, art. 8, stk. 1, litra a
Punktafgiftsvejledningen 2001 F.1.1 

Det meddeles herved, at opkrævningen af afgift af samtlige produkter omfattet af den nuværende afgift på smøreolier, hydraulikolier og lignende efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, berostilles.

Berostillelsen sker som følge af, at afgiften efter EU-domstolens dom af 10. juni 1999 "Brathens AB v. Riksskatteverket" må anses for ikke at være i overensstemmelse med mineraloliedirektivet. Der henvises herved til artikel 8, stk. 1, litra a, i EU-direktiv nr. 92/81 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier.

Et lovforslag om ophævelse af smøreolieafgiften forventes fremsat hurtigst muligt i 2002. I umiddelbar forlængelse af en lovvedtagelse herom vil Told- og Skattestyrelsen sørge for en orientering om de administrative konsekvenser m.v. ved ophævelsen af afgiften. 

Berostillelsen har virkning for afgift, der skal angives og indbetales for afgiftsperioden december 2001 og fremefter.

Virksomhederne skal dog fortsat foretage angivelse og indbetaling for øvrige afgifter efter mineralolieafgiftsloven.