Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.3.7 om erstatninger.