Dato for offentliggørelse
19 Jan 2010 12:45
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, der gælder indenfor tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder.

Hvad er nyt?
Nyhedsbreve og meddelser fra SKAT i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem e-TL, er anført i nyt afsnit A.2
ISBN-nummer
978-87-7059-774-6