Dato for offentliggørelse
15 Jan 2008 11:31
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, der gælder indenfor tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder.

Hvad er nyt?

De nye regler i tinglysningsafgiftslovens § 5a om "overførsel af afgift" mellem pantebreve er indarbejdet i vejledningen. Herudover er den kommende registreringsprocedure for storkunder omtalt i afsnit I.

I afsnittet om godtgørelse af afgift, er reglerne om udbetaling via NemKonto nu beskrevet.

ISBN-nummer
978-87-7059-314-4