Dato for offentliggørelse
15. oktober 2004
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, der gælder indenfor tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder.

Hvad er nyt?

Tinglysningsafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 30. september 2004.

Oktober 2004

Del C.2 Pantsætning af fast ejendom

C.2.2.4 Afløsning af lån

  • Afsnit C.2.2.4 Afløsning af lån er indsat som nyt afsnit. Det tidligere afsnit C.2.2.4 Samtidighed ved anmeldelsen til tinglysning er herefter blevet til nr. C.2.2.5 osv. Det nye afsnit C.2.2.4 Afløsning af lån forklarer hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før et nyt lån er omfattet af begrebet i § 5, stk. 2, 1. pkt. "optages til at afløse et lån".

C.2.3.2 Matrikulære ændringer

  • Afsnit C.2.3.2 Matrikulære ændringer er blevet ajourført med SKM2004.368.TSS, og beskriver hvilke pantudvidelser, der i relation til § 5, stk. 3, 2. pkt. skal betragtes som en del af en samlet arealoverførsel.
ISBN-nummer
978-87-7552-588-7
Pdf-udgave
Tinglysningsafgiftsvejledning.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Tinglysningsafgiftsvejledning 2004-4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.