åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.2.1 om definitionen af købe- og tegningsretter og afsnit C.A.5.17.2.2.2 om tegningsretter omfattet af LL §16.