EFs aftaler med Egypten, Jordan, Libanon, Syrien, Algeriet, Marokko, Tunesien, Israel, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, PLO (Vestbredden og Gaza-striben), Den Sydafrikanske Republik, Serbien og Kroatien har hver for sig karakter af en frihandelsaftale mellem EF og det pågældende aftaleland. Aftalerne er i en vis udstrækning gensidige.

Aftalerne giver på visse betingelser i samhandelen med disse lande mulighed for toldpræference i form af hel eller delvis toldfrihed. Præferencen omfatter kun selve tolden og ikke eventuelle landbrugsimportafgifter, der er fastsat i henhold til EFs markedsordninger for landbrugsvarer.