Formål EU er en union med en fælles ydre toldgrænse og en fælles toldlovgivning herunder toldtarif. Af toldtariffen fremgår de toldsatser, der normalt skal opkræves told efter, når varer indføres til EU fra lande uden for EU. Denne told kaldes tarifmæssig told.

Alle aftaler med 3. lande indgås af Det Europæiske Fællesskab, dvs. EF, ligesom det er EF, der udsteder forordninger mv.

Derimod er den geografiske betegnelse EU, og Danmark er som de øvrige 26 lande og stater medlem af EU.

I det følgende vil begrebet EF derfor blive benyttet, når der henvises til de parter, der har indgået aftaler, mens begrebet EU vil blive brugt i forbindelse med bl.a. varernes bevægelser mellem lande/områder.

EF har indgået en række frihandelsaftaler, som indeholder det der kaldes præferenceaftaler, med 3. lande om opkrævning af en lavere told end den tarifmæssige told, der normalt skal opkræves. Denne lavere told kaldes toldpræference. Præferenceaftalerne er gensidige, hvilket indebærer, at såvel EF som den anden aftalepart yder præferencetold.


EF har også indgået nogle ensidige ordninger, hvor det kun er EF, der yder toldpræference, mens den anden part som regel opkræver normal told. Et eksempel på en sådan ordning er EFs U-landspræferencearrangement, GSP.

Præferencetoldbehandling forudsætter, at en række særlige betingelser er opfyldt. Blandt andet skal varen have oprindelse i et land eller område, som er omfattet af præferenceaftalen/ordningen, og der skal fremlægges bevis for denne oprindelse ved indførslen til EU/Danmark.

EU-Kommissionen har oprettet en god hjemmeside hvoraf fremgår en række oplysninger om oprindelse og toldpræference og ikke mindst er der derfra links til de forskellige aftaler m.v. Du kan komme til Kommissionens hjemmeside via dette link:

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm


Det legale grundlag Det legale grundlag fremgår af skemaet nedenfor:

Land   Anvendes fra EU-Tidende
EØS (Island, Norge, Liechtenstein)  

1.1.1994
1.7.2002 

L 1/94
L 137/03

Island   1.4.1973
16.4.1993
1.1.1997
1.1.2006
L 301/72
L 109/93
L 195/97
Endnu ikke offentliggjort
Norge   1.7.1973
16.4.1993
1.1.1997
1.1.2006

L 171/73
L 109/93
L 195/97
L 321/05

Schweiz/Liechtenstein


Landbrug

 

1.1.1973
1.1.1997
1.1.2001

1.1.2002


1.6.2002
1.2.2005
1.1.2006

L 300/72
L 195/97
L 51/01

L 352/04
Afgørelse Procesliste

L 114/02
L 23/05
L 45/06

Central- og Østeuropa Polen *)

1.2.1994

1.3.2003

L 348/93

L 142/03

 

 

Ungarn *)

1.2.1994

1.1.2003

L 347/93

L119/03

  Tjekkiet *) 1.2.1995
1.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
L 360/94
L 343/96
L 35/99
L 28/00
  Slovakiet *)

1.2.1995

1.3.2003

L 359/94

L166/03 

  Bulgarien *)

1.2.1995

1.1.2002

L 358/94

  Rumænien *) 1.2.1995
31.1.1997
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 357/94
L 54/97
L 35/99
L 10/00
L 48/01
  Estland *) 1.4.1997

1.2.1998


1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 111/97

L 68/98
Afgørelse Europaaftale

L 208/98
L 96/01
L 73/01
L 79/01
  Letland *)

1.4.1997

1.1.2003

L 111/97

L274/03

 

 

Litauen *) 1.4.1997
1.2.1998
1.2.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
L 136/97
L 51/98
L 313/98
L 45/99
L 19/00
L 85/01
  Slovenien *)

1.2.1999

15.12.1999

L 51/99
Afgørelse Europaaftale

L 20/04
Afgørelse Procesliste

L 5/00
Tyrkiet

Toldunionen

 

 

Landbrug

EKSF

-
-
1.7.1997
1.1.1999
25.7.2000

1.1.2001

 

25.2.1998

1.8.1996
1.1.1999

L 217/64
L 361/77
L 166/97
L 204/99
L 211/00

L 98/01

 

L 86/98

L 227/96
L 212/99

Machrek Libanon 1.3.2003 L 262/02
Afgørelse Europaaftale
  Egypten

1.1.2004

1.3.2006

L 345/03
Afgørelse Europaaftale

L 304/04
L 73/06

  Jordan 1.5.2002 L 129/02
Afgørelse Europaaftale
  Syrien 1.11.1978 L 269/78
Magreb Algeriet 1.9.2005

L 265/05

Aftale
  Marokko

1.1.2006

L 336/05

  Tunesien 1.3.1998 L 97/98
Afgørelse Europaaftale
Middelhavslande, Sydafrika m.fl. Cypern *)

1.6.1973

1.1.1978
1.7.1979
1.1.1988
1.1.1989

L 133/73

L 339/77
L 271/79
L 393/87
L 378/88

  Malta *) 1.4.1971
-
1.1.1990
L 61/71
L 111/76
L 217/89
  Israel

1.1.2006 

L 20/06

  Albanien
Bosnien-Hercegovina

Slovenien (for vin)
Forbundsrepublikken Jugoslavien, herunder
Kosovo

1.11.2000
1.12.2000

2.8.2000

 

1.6.2003

L 240/00
L 295/00

GB til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 2
L 188/00

og L 134/03

  Kroatien 1.1.2002 L330/01
Afgørelse Europaaftale
  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

1.4.2004

20.03.2004

L 85/04

L 84/04
Europaaftale

  PLO (Vestbredden og Gaza-striben) 1.7.1997 L 187/97
  Den Sydafrikanske Republik 1.1.2000 L 311/99
Chile   18.11.2002 (visse dele)

L 352/02

Mexico


Afgørelse 5/2002
(Rådet)

Afgørelse 1/2002
(Udvalget)

1.7.2000
1.7.2000
6.7.2000
1.5.2001

24.12.2002


1.1.2003

L 157/00
L 245/00
C 187/00
C 128/01

L 44/03


L 44/03

AVS/OLT

AVS: Ca. 70 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet

OLT: Ca. 20 oversøiske lande og territorier, herunder Grønland

1.9.1992
1.6.19981.3.2000

2.8.2000
1.3.2000
2.12.2001

L 229/91
L 156/98
Afgørelse Europaaftale
Ikræfttrædelse

L 56/00

L 195/00
L 217/00
L 314/01

GSP Ca. 180 udviklingslande
30.12.1998
12.7.2000
5.3.2001

2.8.2000
1.4.2001

1.6.2003

L 357/98
L 148/00
L 60/01

GB til Toldkodeksen, Afsnit IV, Kapitel 2, Afdeling 1
L 188/00

og L 134/03

Ceuta og Melilla Del af Det Spanske Kongerige 23.1.2001 L 20/01
Færøerne Del af Det Danske Kongerige

1.1.1997
1.12.2005

L 53/97
L110/06

San Marino    1.4.2002 L 84/02
Andorra   1.7.1999 L 191/99
Varer vævet på håndvæv Ca. 12 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00
Andre håndfremstillede varer Ca. 23 udviklingslande 1.1.2000 L 5/00


*) De 12 lande, der er markeret med * i skemaet er alle optaget som medlemmer af EU henholdsvis den 1. maj 2004 og den 1. januar 2007; da der stadig kan være behov for at kunne finde de gamle aftaler, står de stadig i skemaet.

Skemaet er ikke udtømmende, idet der udover det nævnte blandt andet kan være afgørelser truffet af de forskellige samarbejds- og associeringsråd.