Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:16
Overordnede emner
Told
Resumé

Toldvejledning; Toldbehandling 2011-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2010.

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2011-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2010:

  • Afsnit A.5.21, Landbrugsvarer, licenser er tilføjet regler gældende for eksport, desuden er lovgrundlaget opdateret
  • I.1 - I.4 er opdateret med ny lovgivning.
  • Afsnit A.1.3.2, A.1.3.3 samt A.1.5 er opdateret med frister for at korrektioner kan komme med i månedens afregning.
  • A.10.1.4.2, Dokumentationsregler er opdateret.
  • I afsnit A.22.1, Toldskyldens opståen er indføjet udvalgte EU-domme
  • I Afsnit D.4.1 og D.4.3.1 er reglerne omkring overholdelse af værdigrænserne præciseret.
  • D.8 er opdateret med nye EU-bestemmelser om AEO Self-Assesment og udveksling af AEO-oplysninger med 3. lande.
  • Afsnit A.8.5 samt C.2.1.6 er tilføjet med reglerne om den nye frihandelsaftale med Sydkorea.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7121-182-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.