Dato for offentliggørelse
21 Jan 2011 11:57
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2011-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2010.

Der er oprettet nyt afsnit A.1.2.9 om bevilling til forenklet toldangivelse og til hjemstedsordningen, herunder enhedsbevillinger.

A.5.11 - Varebestemmelser, tekstilvarer - er opdateret med nyt lovgrundlag, samt særregler for Kina er udgået.

A.5.17 - Varebestemmelser, ozonnedbrydende stoffer - er opdateret

A.8 samt C.2 er opdateret som følge af nye GSP regler.

A.10.1.4.2 - Toldkontingent og importloftordninger - Dokumentationsreglerne er opdateret.

C.1 er opdateret som følge af implementering af YM-angivelser i e-Export, forventet idriftsættelse primo 2011.

C.1.3.9 - nødprocedurer ved eksport er opdateret både omkring "landbrugsvarer" og "industrivarer".

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7121-030-9