Dato for offentliggørelse
19 jan 2010 12:36
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2010-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2009.

Afsnit A.21.2.2.1 er opdateret med muligheden for toldgodtgørelse ved privates delvise returnering af varer købt via postordre/Internettet

Afsnit D.8 er opdateret med tidsfristerne for udstedelse af et AEO-certifikat

Der er foretaget opdatering, som følge af implementeringen af ECS fase 2 (Eksport Kontrol Systemet).

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-776-0