Dato for offentliggørelse
15 Jul 2009 07:21
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2009-4 er opdateret med redaktionel afslutning den 30. juni 2009.

Afsnit A.5.2, Planter, frugt og grønt er opdateret. Det understreges, at plantesundhedskontrol altid skal foregå på første indgangssted i EU.

Afsnit A.5.8 og A.5.11 er opdateret med det legale grundlag.

Afsnit A.5.18, Økologiske varer, er opdateret.

Afsnit A.5.20, Vin er opdateret om fremlæggelse af ledsagedokumenter ved toldbehandling.

Afsnit D.1.1.5.4, D.3 og D.3.3 er opdateret som følge af, at de særlige begrænsninger for indførsel af cigaretter fra Polen, Slovakiet og Ungarn er ophørt.

Afsnit D.8, Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO), er opdateret.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-674-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2009-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.