Dato for offentliggørelse
15 apr 2008 08:03
Overordnede emner
Told
Resumé
Told
Hvad er nyt?

Toldvejledningen; Toldbehandling 2008-2 er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. marts 2008.

Der er foretaget redaktionelle ændringer.
ISBN-nummer
978-87-7059-376-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2008-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.